پاک کردن تاتو با استفاده از اربیوم یگ (YAG) یکی از روش‌های موجود برای حذف یا کاهش تاتوهاست. اربیوم یگ یک لیزر نوری است که با تولید پالس‌های قوی نوری، انرژی را به کل پوست انتقال می‌دهد. این انتقال انرژی، باعث شکستن سلول‌های سطحی پوست می‌شود. در این پروسه یک لایه سطحی پوست در حد آنگستروم بطور کنترل شده برداشته می‌شود که رنگدانه ها هم درون آن لایه قرار دارند و در واقع پوست و رنگدانه داخل آن با هم برداشته می‌شوند و بعد بدلیل ذات پوست، مجدد پوست جدید ساخته می‌شود که پاک است و هیچ رنگدانه ای درون آن نیست.

پاک کردن تاتو در یک جلسه با لیزر اربیوم یگ

روش پاک کردن تاتو با لیزر اربیوم یگ معمولاً توسط پزشکان با تجربه در حوزه لیزر انجام می‌شود. در حین روش، پالس‌های نوری لیزر به طور مستقیم روی تاتو متمرکز می‌شوند و انرژی را به آب ناحیه پیگمانت‌ها منتقل می‌کنند. این پیگمانت‌ها به همراه پوست اطراف شکسته، تجزیه و برداشته می‌شوند .

معمولاً برداشتن تاتو با لیزر اربیوم یگ در یک جلسه اتفاق می افتد . همچنین، برخی از تاتوها ممکن است به دلایلی مانند عمق رنگدانه، مکان تاتو و نوع پوست، به طور کامل حذف نشوند و سایه های باقیمانده‌ای از تاتو در پوست باقی بماند که این سایه ها بعداً با لیزرهای کیوسوییچ یا پیکوسکند محو می‌شوند.

پاک کردن تاتو در یک جلسه با لیزر اربیوم یگ

مهم است که قبل از تصمیم به استفاده از روش لیزر برای حذف تاتو، با یک پزشک با تجربه در زمینه لیزر، مشورت کنید. آنها می‌توانند شرایط و وضعیت شما را ارزیابی کنند و بهترین روش برای شما را تعیین نمایند. همچنین، بعد از جلسات لیزر، مراقبت‌های خاصی برای پوست و تازه‌سازی آن ممکن است لازم باشد.

زیر پاک کردن خط چشم بالا و پایین در یک جلسه با لیزر اربیوم یگ