کلینیک میرداماد با بیش از 26 سال سابقه فعالیت کاشت موی طبیعی از ابتدایی ترین روشها تا پیشرفته ترین روشها دارای تجارب ارزنده پزشکان و تکنیسین ها و پرسنل میباشد و بصورت دوره ای مورد بازدید کارشناسان وزارت بهداشت و ارگانهای ذیربط قرار گرفته و روز بروز تکنیکهای جدید و روشهای نو را بکار گرفته است .

متد های مختلف تابحال جهت رفع مشکل ریزش مو انجام شده است که در حال حاضر فقط کاشت موی طبیعی قابل قبول است. بهترین سن پیوند 25 تا 45 سالگی بوده و در سنین بالاتر هم امکان پذیر است، ابتدا کاشت مو در ناحیه بالای پیشانی و در مراحل بعدی تا کامل شدن ریزش مو در نواحی شقیقه ها و سقف سر (vertex) باید انجام شود.

در افرادی که موی کافی در ناحیه بانک مو (ناحیه پس سری) دارا می باشند پیوند در چند جلسه میسر می باشد ولی به هر حال محل برداشت مو محدودیت دارد و حداکثر 12 تا 15 هزار تار مو امکان برداشت دارد.

 

دلایل و تیپ های ریزش مو  ( انواع ریزش مو - انواع طاسی - علتهای ریزش مو- انواع کچلی - درجات طاسی -)

ریزش موی مردان بنا بر مسائل ژنتیکی با طرح خاصی از جلو و اطراف در ناحیه شقیقه ها شروع می شود که ناشی از حساس بودن فولیکول این موها به هورمون های مردانه است، در حالیکه مو های پس سر و طرفین از این امر مستثنی می باشد.

در خانم ها بنا بر علل خاص مو ها در تمامی نقاط شروع به ریزش می کند و پیرو طرح مردانه نمی باشد. خصوصا بعد از یائسگی که ریزش مو شدت می یابد.

برحسب تقسیم بندی ریزش مو مردان را از نوع 1 تا 7 تقسیم بندی می کنند که نوع 1 طرح موی طبیعی می باشد که در نوع 7 طاسی کامل را نشان می دهد.

کاشت مو

تیپ ریزش موی مردانه

کاشت مو

تیپ ریزش موی زنانه

 

مطالب واقعی و علمی در مورد ریزش مو

تعداد موهای هرشخص درزمان تولد معلوم شده و در حدود 100 هزار تار مو میباشد و به هيچ عنوان ازآن بيشترنمی شود ( واين مطلب بستگی به تغذيه، شيوه زندگی فرد و ميزان دريافت ويتامين در رژيم غذیی اش ندارد) ولی قطر تار مو از طفوليت تا بلوغ افزايش می يابد.

در زمان بلوغ خط موی سر ( Hair Line ) بسيار پایین است ولی اين خط مو تا سن 20 الی 22 عقب نشينی کرده (بالاتر می رود) و پس از آنکه به حد يک مرد بالغ رسيد متوقف شده و از آن به بعد ثابت می ماند. البته اگر فرد دارای زمينه ژنتيکی برای ريزش مو باشد يعنی قرارباشدکه درآينده طاس گردد ،اين عقب نشينی متوقف نشده و همچنان ادامه خواهد داشت.

کاشت موی طبیعی

دلایل ریزش مو (علتهای طاسی - دلایل کچلی)

1) ژن عامل طاسی مردانه:
DNA يک نوع مولکول حياتی در هسته سلول های جانداران است که صفات وراثتی را از نسلی به نسل ديگر منتقل می کند. هر مولکول DNA از هزاران قطعه کوچک تشکيل شده است که به آنها ژن ( Gene ) می گويند و هر ژن مسئول بروز يک صفت ارثی است. کروموزوم ها هميشه بصورت جفت وجود داشته که از هر جفت کروموزوم يکی از پدر و ديگری از مادر به فرد انتقال داده می شود. انسان دارای 23 جفت کروموزوم ( يعنی درحقيقت 46 عدد کروموزوم ) است. ژنتيک آلوپسی آندروژنتيک ( طاسی با طرح مردانه ) بسيار پيچيده بوده و بيش ازيک ژن در بروز آن دخالت دارند ( يعنی اين عارضه چند ژنی يا پلی ژنيک Polygenic است ).
ژن مسبب طاسی با طرح مردانه می تواند از پدر يا مادر به ارث برده شود ولی به دلايل نامعلوم سمت مادری فرد از نظر تأثيرپذيری اندکی اهميت بيشتری نسبت به سمت پدری دارد. ژن عامل بروز طاسی با طرح مردانه از نوع ژن غالب (Dominant ) بوده ولی برخلاف ساير بيماری های ژنتيکی دارای ژن غالب ( که به محض انتقال ژن به فرد، آن بيماری رخ می دهد ) در طاسی با طرح مردانه صرف وجود ژن برای بروز طاسی کافی نبوده و وجود هورمون های مردانه و عامل زمان نيز در رخداد آن دخيل هستند اگر چه استرس و فاکتورهای نامعلوم ديگر نيز در اين ميان دخالت جزئی دارند. به بيان ساده تر اين امکان هست که مردی دارای پدر و عموهای کاملاً طاس بوده ولی خود وی فقط اندکی طاس باشد زيرا عوامل ديگر را که برای بروزطاسی با طرح مردانه لازم است ( مانند هورمون های مردانه ) ندارد.
هيچکدام از ژنهای مسئول بروز طاسی با طرح مردانه تا بحال شناسیی نشده اند و اين به آن معنی است که هيچگونه درمان ژنتيکی ( ازنظرمهندسی ژنتيک ) برای درمان طاسی باطرح مردانه درحال حاضر و در سال های نزديک در دسترس نخواهد بود.
2) هورمون های مردانه:
هورمون ها مولکول های شیمیایی قدرتمندی هستندکه به مقادير بسيار اندک توسط غدد بدن ( مانند غده تيروئيد، تخمدان ها و غيره ) بداخل جريان خون ترشح شده و بر بافت های دوردست ( وگاهی همه بدن ) اثر می کنند.
هورمون های مردانه را بطورکلی آندروژن ( Androgen ) می نامند و تستوسترون ( Testosterone ) يکی ازآندروژن ها است. آندروژن ها دارای اثرات قوی مردانه سازی ( Masculinizing effects ) بوده و عمدتاً توسط بيضه ها در زمان بلوغ در مردان ترشح می شوند.
بسياری از تغییراتی که در زمان بلوغ درآقايان رخ می دهد از قبيل کلفت شدن صدا، رشد موهای صورت، بوی خاص بدن و تغییرات عضلانی ناشی از وجود آندروژن ها بوده و همين هورمون ها نيز مسئول بوجودآمدن طاسی با طرح مردانه و نيز بيماری جوش غرور جوانی ( آکنه ) می باشند.
بايستی متذکر شدکه علاوه بر بيضه ها درآقايان، غددآدرنال ( فوق کليوی ) که در بالای کليه ها قرار دارند در هر دو جنس مرد و زن آندروژن ها را ترشح و وارد جريان خون می نمايند. در خانم ها تخمدان ها نيز مسئول ترشح يکسری هورمون ها هستندکه بر رشد موها اثر دارند.
ارتباط بين بيضه ها و طاسی باطرح مردانه از قرن ها پيش مشخص بوده است. درجوامع شرقی که پادشاهان دارای حرمسرا بوده اند نگهبانان اين مکان ها را اخته می کردند و ملاحظه می شدکه آنها دچار طاسی نمی شوند. در اوايل قرن بيستم بيماران روانی را اخته می کردند و معتقد بودندکه کاهش هورمون های جنسی اثرات بهبود دهنده ای برآنان دارد و در همين راستا روانپزشکان متوجه عدم بروز طاسی در اين افراد شدند.
در دوقلوهای مشابه که يکی دارای بيماری روانی بوده و اخته شده و ديگری سالم بود فقط قل سالم دچار طاسی با طرح مردانه شده و بيمار اخته شده سری پر از مو داشت. يکی از روانپزشکان برای تایید نقش تستوسترون در اين مسئله به قل اخته شده اين هورمون را تزريق نمود و ملاحظه کردکه او بتدريج موهای سرش را از دست داد و با قطع تستوسترون ريزش موها آهسته يا متوقف شد ولی هيچگاه موهای پرپشت قبلی درفرد دوباره بوجود نيامدند يعنی تستوسترون فرآيند طاسی با طرح مردانه را در فردآغاز کرده ولی قطع آن اين روند را معکوس ننموده ( يعنی دوباره موها در نمی آيند ) و فقط آنرا کند يا حداکثر متوقف می کند.
درحال حاضرمعتقدند که هورمون تستوسترون توسط آنزيم 5-آلفا ردوکتاز تبديل به دی هيدروتستوسترون (DHT ) شده واين ماده پس از اتصال به گيرنده های اختصاصی که بر روی فوليکول های مو قرار دارند موجب يکسری فعل و انفعالات در فوليکول مو می گردد. از جمله اين تغییرات کاهش مدت زمان آناژن ( مرحله رشد فعال فوليکول مو ) و همچنين افزايش مدت زمان تلوژن ( مرحله استراحت فوليکول مو ) بوده و بدين ترتيب تحت اثرDHT فوليکول های مو در هرسيکل رشد بتدريج کوچکتر و ضعيف تر می شوند.
درآقايان فعاليت آنزيم 5-آلفا رداکتاز در مناطق دارای طاسی با طرح مردانه بيشتراست که مؤيد نقش اين آنزيم در بروز طاسی با طرح مردانه است. فعاليت اين آنزيم در خانم ها نصف آقايان است و در عوض فعاليت آنزيم آروماتاز درآنها بالا است و اين مطلب بخصوص در قسمت جلوی سرخانم ها مشاهده می گردد. دانشمندان معتقدندکه آنزيم آروماتاز از تشکيل DHT ممانعت نموده و بدين دليل است که طرح ريزش مو در خانم ها با آقايان دارای تفاوت هایی است.
3) گذشت زمان:
علاوه بر دو فاکتور قبلی عامل زمان نيز در بروز طاسی با طرح مردانه دخالت دارد بدين ترتيب که ژنتيک مثبت و هورمون هابه مرور و درطول زمان برفوليکول ها اثر کرده و موجب ريزش آنها می گردند. اينکه چه مدت زمانی بايد سپری شود تا فرد طاس شود بستگی به غلظت هورمون های مردانه در خون وی و قوی يا ضعيف بودن ژنتيک وی دارد.
مشاهده شده است که پيشرفت طاسی با طرح مردانه سرعت يکنواخت نداشته و دارای ماهيت دوره ای ( Cyclic ) است بدين ترتيب که گاهی سريع و گاهی کندبوده و درمواقعی بطورکلی متوقف می شودو علت اين تغییرات ناشناخته است.
4) استرس:
درمواقعي که بدن با استرس های شديد مواجه می شود ( مثل حوادث شديد، بيماری های شديد، سو ء تغذيه طولانی مدت واسترس های روحی ) سرعت ريزش موها تشديد می گردد. اغلب افراد اين پديده را به معنای تشديد طاسی با طرح مردانه دانسته و نگران می شوند در صورتيکه اينطور نيست.
استرس موجب می شودکه عده زيادی ازفوليکول های مو بصورت زودرس وارد مرحله تلوژن ( مرحله استراحت ) شده ولذا قبل از موعد مقرر بريزند. بدين وضعيت ريزش موی تلوژن ( Telogen Effluvium ) می گويند و ماهيتاً با طاسی با طرح مردانه تفاوت دارد زيرا بر خلاف آن در ريزش موی تلوژن همه موهای ريخته شده دوباره در می آيند ( در صورتيکه در طاسی با طرح مردانه اين موضوع اتفاق نمی افتد ). نکته جالب توجه اين است که موهای خانم ها به اثرات ريزش موی تلوژن در اثر استرس حساس تر از آقايان است و لذا بيشتر دچار اين مشکل می گردند. در هر صورت ريزش موی ناشی از استرس قابل بازگشت بوده و نگرانی ندارد.

 

 

برای تنظیم وقت جهت کاشت مو، ابرو، ریش و سبیل لطفاً با شماره 4-02188649133 تماس بگیرید و یا به شماره 09022151222 پیامک بزنید. ( از شنبه تا چهارشنبه ) 

 

 

کاندید های کاشت مو

1- مردان مبتلا به ریزش موی هورمونی- ژنتیکی ( Andogenetic alopecia ) که دچار درجات مختلفی از کم پشتی ویا طاسی سر هستند.
2- خانم هایی که مبتلا به ریزش موی هورمونی – ژنتیکی بوده ودارای موهای کم پشت ویا نازک در مناطق جلوی سر ونواحی مرکزی سر هستند ولی از تراکم موی خوبی در قسمت پشت سر ( ناحیه دهنده ) برخوردار می باشند.
3- افرادی که بطور مادر زادی دارای ابرو  کم پشت ویا فاقد آن هستند .
4- افرادی که به دنبال بعضی بیماری های پوستی ویا صدمات وارده به این ناحیه ویا عمل جراحی ویا سوختگی در پوست سر دچار طاسی شده اند.
5- کسانی که به دنبال جراحی یا سوختگی یا صدمات دیگر در ناحیه سر یا صورت  ویا ابروها ونیز به دنبال عمل لب شکری، ابرو، ریش یا سبیل آنها به صورت خطی یا منطقه ای دچار طاسی یا کچلی شده است.
6- افرادی که به دنبال خالکوبی ابرو وچند سال بعداز آن دچار کم پشتی شدید ویا طاسی ابرو می شوند.
7- افرادی که قبلاً برای باز سازی طاسی وکم پشتی از روش های کاشت مو استفاده کرده واز نمای غیر طبیعی آن نارضایتی دارند.

8- کسانی که بدنبال دستکاری در ابروها و یا برداشتن مکرر ابروها دیگر ریشه های ابرو از بین میرود و رشد نمیکند .

9- خانمهایی که موهای خود را بطرف پشت سر میکشند و میبندند تا چهره آنها بازتر دیده شود و یا چشمهای آنها کشیده تر دیده شود پس از مدتی در اثر کشش مداوم ریشه موها در طرفین شقیقه تخریب شده دچار کچلی در طرفین سر میشوند .

10 در موارد نادر نواحی سوختگی در دستها یا پاها در کسانی که مو دار هستند پس از بهبود دارای تفاوت رنگ با اطراف هستند و مو در این نواحی رشد نمیکند

کاشت مو در محل اسکار سوختگی سر

روش های عمل: ( روشهای کاشت مو - راههای پیوند مو - انواع کاشت موی طبیعی )

1- روش (FUT (Follicular unit transplant یا ( Strip harvesting technique  )  یاSHT که در این روش نواری از پوست سر به طول 20 تا 30 سانتی متر و عرض 10 تا 18 میلیمتر از ناحیه پس سری برداشته میشود که بر حسب تعداد موی موجود در یک یونیت به انواع زیر تقسیم می گردد:

الف) Macro graft که روش قدیمی بوده و در هر یونیت 10 تا 20 مو را شامل می شودو نمای موی سر عروسکی نشان می دهد که در حال حاضر انجام نمی شود.

ب) mini graft در این روش در هر یونیت 5 تا 10 تار مو برداشته می شود.

ج) micro graft در این روش در هر یونیت 1 تا 3 تار مو موجود می باشد.

2- روش (FIT (Follicular isolated transplant با پانچ های خاص مو از محل دهنده برداشته و در محل گیرنده کاشته می شود.

3- روش (FUE (Follicular unit extraction مانند FIT بوده ولی در هر پانچ گرافت با تعداد بیشتری از مو را شامل می شود.

4- روش (BHT (Body hair transplant در مواردی که بانک مو در ناحیه سر کم باشد مو را از سایر نقاط بدن که عمر طولانی داشته باشد بر می دارند.

5- روش دیگری که اخیرا در مورد آن بحث میشود و بعنوان طبیعی ترین روش کاشت مطرح است روشی است که چندین سال است در این مرکز با استفاده از تجارب طولانی بکار میرود و اخیرا نام Mixed FMT   را برای آن برگزیده اند به این ترتیب که تمام گرافتها بطور دقیق پیکر تراشی میشود و بسیار نازک و باریک میشود و در حین کاشت هم سوراخها با سوزنهای بسیار ریز ایجاد میگردد لذا نمای موی کاشته شده بسیار طبیعی تر دیده میشود و به این وسیله رضایت بیشتری برای شخص ایجاد میگردد .

البته کاشت مو در نقاط دیگر غیر از سر مانند ابرو ریش و سبیل و اسکار های ناحیه سر و صورت ناشی از سوختگی و تصادفات هم مورد دارد.

نکات ضروری جهت عمل:

- برداشت مو ها به طریقی که فرم ژنتیکی آنها حفظ گردد.

- تراکم، گسترش، جهت، زاویه و موقیعیت باید در نظر گرفته شود.

- چون امکان گرافت بیشتر در روش FUT میسر است در ضمن چربی  در اطراف گرافت ها وجود دارد، و نیز گرافتها زیر میکروسکوپ و با دقت بیشتری کات میشود که احتمال آسیب به سلول زایا کمتر است و نیز گرافت نازکتر میشوند و نیاز به سوراخ کوچکتری برای کاشت دارد و نمای بهتری پیدا میکند . لذا می توان در مرحله اول کاشت مو از این روش استفاده نمود.

طرح های کاشت مو: ( الگوهای کاشت مو -انواع خط رویش سر )

مو را در قسمت های جلو با طراحی هایی که مرسوم می باشد می توان به شکل های مثلثی (Triangle)، بیضوی (Oval)، مسطح (Flat) و هلالی (Crescent) کاشت که شایع ترین شکل در مردان نوع بیضوی و در زنان نوع مسطح می باشد.در این کلینیک خط رویش مو در جلو سر با نظر خود شخص رسم و کاشته میشود . به این شکل که پزشک خط فرضی را با توجه به سلیقه و تجارب خود رسم مینماید و شخص با آینه نگاه میکند و با مشورت پزشک و بیمار بهترین طرح خط رویش جلو مو تعیین و قطعی میگردد و شروع به کاشت میشود .

محل برداشت مو: ( محلهای دهنده مو - بهترین محل برداشت مو - بانک مو )

اکثرا از ناحیه پس سری بین دو گوش می باشد، که این ناحیه را بانک مو مینامند و طبیعتا هر کسی در بانک موی خود تعداد ریشه مو بیشتری داشته باشد و موها سالمتر و ضخیمتر باشند شانس بیشتری در بدست آوردن نتیجه خوب خواهد داشت

کاشت مو

توصیه ها ی قبل از عمل:( قبل از کاشت مو چه کارهایی باید انجام دهیم - توصیه های قبل از کاشت مو )

- قطع مشروبات الکلی، دارو های ضد انعقادی مانند آسپرین و مسکن ها غیر از استامینوفن 10 روز قبل و بعد از عمل

- در صورت بیماری های خاص مشاوره از پزشک مربوطه

- انجام آزمایشات روتین قبل از عمل CBC DIFF. PT. PTT. BUN/CR. HBS AG. HIV. HCV

- شستشوی سر با شامپو  در صبح روز مراجعه

- برداشتن زیور آلات و اشیای فلزی در هنگام عمل

- کوتاه نمودن مو هابا ماشین اصلاح که معمولا این کار در کلینیک و پس از گرفتن عکس قبل از عمل انجام میشود .

- وعده غذای صبح روز عمل مقوی و کم حجم باشد

- پوشیدن لباس جلوباز و راحت که براحتی قابل تعویض باشد .

 

 

برای تنظیم وقت جهت کاشت مو، ابرو، ریش و سبیل لطفاً با شماره 4-02188649133 تماس بگیرید و یا به شماره 09022151222 پیامک بزنید. ( از شنبه تا چهارشنبه ) 

 

 

مراقبت های پس از کاشت مو:( چه کارهایی بعد از کاشت مو باید انجام دهیم )

شب اول بعد از کاشت مو

- کمپرس یخ در محل پیشانی هر ساعت به مدت هر 5 دقیقه تا 48 ساعت و در صورت تورم از 48 ساعت از روی پانسمان

- پاشیدن سرم نمکی بصورت اسپری روی پانسمان محل کاشت جهت مرطوب نگهداشتن ریشه ها و جلوگیری از چسبیدن پانسمان آبپاش آرایشگاهی

- خوابیدن با زاویه 45 درجه طوری که با گذاشتن دو یا سه بالش زیر کمر و پشت بدن حالت نیمه نشسته داشته باشید .

- مصرف داروهای آنتی بیوتیک و مسکن که توسط پزشک تجویز شده است .

- گرم و مرطوب نگه داشتن محل strip تا دو هفته از روز سوم به بعد

- پرهیز از خم نمودن سر به جلو در روش FUT چون سبب کشش محل بخیه ها می شود و خط عمل وسیع میشود .حتی باعث ریزش موهای اطراف خط عمل میشود .این مورد تا 2 ماه رعایت شود .

- از زور زدن، ورزش وحرکات سریع و سرفه زیاد از روز اول تا حداقل 2 هفته پرهیز شود

روز دوم :

- مراجعه روز بعد جهت تعویض پانسمان و شستشو .

- شستشوی محل کاشت با سرم نمکی تا سه روز بعد از عمل روزی چندین نوبت در روز .در این حالت بهتر است سرم را در ظرف آبپاش ( مخصوص آرایشگری یا آبپاش اتو ) بریزید و بصورت مکرر در ناحیه موهای کاشته شده بپاشید تا لخته های کوچک خون کاملا شسته شود .

- از روز چهارم شستشوی سر با شامپو بچه که خون مردگی ها و دلمه ها حل شوند . ابتدا با کاسه مقادیری آب گرم روی سر بریزید سپس مقداری شامپو بچه داخل کاسه بریزید و با درست کردن کف آنرا با کاسه یا اسفنج روی محل کاشت بریزید و 3 دقیقه صبر کنید و بعد با ریختن مجدد آب گرم با کاسه بدون اینکه دست بزنید محل را بشویید .این کار را در روز چندین بار انجام دهید .

- خون مردگی ها و دلمه های روی سر را دست نزنید، این خون مردگی ها به مرور زمان و با شستشوی زیاد از بین می رود. در صورت باقی ماندن  پس از خیس کردن کامل دلمه ها با نوک انگشت از بالا به پایین روی آنها ضربه ملایم بزند تا دلمه ها له شده و در آب حل شود .

- از فعالیت بدنی شدید تا 2 هفته پرهیز شود، بخصوص در روش برداشت نوار از پشت سر تا مدتها از حرکات سر و گردن خودداری شود تا محل برش سر جای خودش جوش بخورد و جای بخیه وسیع نگردد .

ورزش های سبک بجز شنا و شیرجه اشکالی ندارد

- برداشتن بخیه های پشت سر در روش نواری دو هفته بعد انجام میشود .

- شستشوی عادی سر و دست کشیدن ملایم دو هفته بعد بلامانع است که بهتر است از شامپوهای تقویتی استفاده گردد .

اگر به دفعات شستشوی ناحیه کاشته شده انجام شود دلمه ها خود بخود حل شده و تمیز میشود ولی اگر باقیمانده بود در صورت نیاز پس از خیساندن کامل محل کاشت از روز دهم به بعد فقط با ضربه های کوچک از بالا به روی دلمه ها باعث له شدن آنها و حل شدن آن در آب خواهید شد فقط کمی صبر نیاز دارد و از حرکت جانبی به طرفین و کندن دلمه ها جدا خودداری نمایید چون ریشه موها هنوز محکم نشده و با دلمه ها کنده میشود .

- استفاده از کلاه گیس جهت خانم ها از هفته سوم بلا مانع است و آقایان  از هفته دوم میتوانند از کلاه گشاد که به موها نچسبد استفاده کند .

- چکانیدن 30 قطره از محلول ویتامین E و یا روغن بادام تلخ از روز 2 تا 10 اشکالی ندارد و ضربه های آهسته محل یا نوک انگشت جهت پخش شدن روغن بادام مفید است

- استفاده از پودر (TOP(Toppik از روز پنجم بلامانع است

- در روش  FUT بعد از کشیدن بخیه ها می توان مو ها را کوتاه نمود. در خانم ها با روش FUT از چند روز بعد از کشیدن بخیه ها رنگ کردن مو ها بلا مانع است

- اکثر مو های کاشته شده از هفته 2 تا 6 دچار ریزش شده ولی بعد از سه تا چهار ماه از ریشه رشد می نمایند و تا 8-6 ماه بعد رشد آنها کامل می گردد

-مراجعه ماهیانه جهت کنترل و پیگیری درمان شما را در گرفتن نتیجه بهتر کمک میکند .

- 8 تا12 ماه بعد باید مراجعه و ارزیابی شود و در صورت نیاز مرحله دوم کاشت صورت پذیرد

نمونه کاشت : قبل و بعد از عمل ( عکسهای قبل و بعد کاشت مو )

بعضی ها سوال میکنند تا چه سنی مییتوان کاشت مو انجام داد .در هر سنی که موهای ناحیه پشت سر یعنی بانک مو ظرفیت و توان داشنه باشد میتوان کاشت مو انجام داد .

 کاشت مو

محیط عمل :

بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت و درمان کاشت مو میبایست در اطاق عمل استریل و مورد تایید کارشناسان وزارت بهداشت انجام گردد و انجام کاشت مو در مطب و مکانهای غیر استاندارد ممنوع میباشد . البته بعضی کاندیدهای کاشت مو ممکن است با توجیه ارزان بودن تن به انجام عمل کاشت مو در مراکز غیر معتبر بدهند که بقول ضرب المثل قدیمی " اتفاق یکبار میافتد  " و یا  "کوزه همیشه از آب سالم در نمیاد " .

در این مرکز با تجهیز اطاقهای عمل استریل و با امکانات کافی و استاندارد عمل کاشت مو انجام میگیرد.

علاوه بر امکانات درمانی بیمار در حین عمل میتواند صحبت کند و یا با تلفن همراه ارتباط برقرار کند و خوردن و آشامیدن آزاد است .

نحوه بی حسی :

عمل کاشت مو هیچگونه نیازی به بیهوشی عمومی ندارد و تحت بی حسی موضعی با تزریق لیدوکایین در پوست سر با آمپولهای بسیار ریز انجام میگیرد . گاهی در موارد FUT با IV Sedation تحت نظر متخصص بیهوشی به بیمار یک خواب ملایم داده میشود که در راحتی تمام و تحت کنترل عمل انجام کیرد و از عوارض احتمالی پیشگیری گردد .

بخصوص افرادی که سابقه بیماری قلبی یا ریوی و یا بیماریهای مزمن و حساسیت دارند بهتر است با تمهیدات ویژه که فقط در اطاقهای عمل مجهز و حضور متخصص بیهوشی تحت جراحی قرار گیرند .

دیده شده است بعضی وقت ها دوستان بجای روش صحیح درمان از طریق کاشت موی طبیعی به روش ابتکاری خالکوبی پوست سر روی میاورند

در اینجا نمونه ای آورده میشود تا نمای تاتو سر به نمایش گذاشته شود :

این تاتوی سر بمنطور رفع نیاز از کاشت مو انجام شده است ولی همانگونه که میبینید نمای بسیار مشخص و غیر طبیعی دارد .

خالکوبی-تاتو سر

بدیهی است که هیچوقت تاتوی پوست سر جای کاشت موی طبیعی را نمیتواند بگیرد و نمای بسیار غیر طبیعی خواهد داشت

مشکلات احتمالی بعد از کاشت و پیوند مو :( عوارض بعد از کاشت مو )

1- تورم در ناحیه پیشانی و اطراف چشم

     این تورم در تعداد کمی از  افراد و نه در همه ایجاد میگردد و معمولا خفیف و کم میباشد و بدلیل مایعات تزریق شده در پوست سر در هنگام کاشت یا پیوند مو میباشد و اگر در 2-3 شبابه روز پس از کاشت توصیه های پزشک رعایت گردد این تورم ایجاد نمیشود

توصیه های بعد از کاشت مرتبط با این آیتم  : اولا توصیه میشود کیشه یخ در ناحیه پیشانی گذاشته شود و این ناحیه خنک نگهداشته شود

دوما توصیه میشود چند شب اول بعد از عمل بیمار بصورت 45 درجه دراز کشیده و بخوابد . میتواند روی مبل راحتی بخوابد یا با بالش مقداری پشت و سر را بالا نگهدارد

در صورت بروز تورم که معمولا از روز سوم به بعد بوجود میاید میبایست از حوله گرم بعنوان کمپرس در ناحیه پیشانی استفاده شود تا هر چه زودتر تورم رفع گردد و در صورت نیاز به پزشک مراجعه و درمان لازم انجام گردد .

2- خونریزی قطره ای در محل برداشت یا کاشت

      معمولا بعد از کاشت پزشک و گروه کاشت کنترل لازم را انجام میدهد و پس از اطمینان از عدم خونریزی اقدام به پانسمان میشود ولی در موارد نادر در شب اول ممکن است یک یا دو قطره خونابه از پشت سر یا بالای سر نشت کند که نباید نگران شد و فقط محل نشت خونابه را با گاز استریل مختصر فشار دهید و چند دقیقه نگهدارید مشکل حل میشود .

توصیه میشود شب اول روی بالش یک ملافه جدا کشیده شود که بالش آلوده نشود .

3- بیحسی و مورمور کردن ناحیه برداشت مو

پشت سر که مو از آن ناحیه برداشت میشود در هر دو روش برداشت از طریق جراحی و منفرد میتواند تا مدتها حالا سنگینی و کم جسی و مورمور کردن خفیف داشته باشد که در اوایل میبایست بیمار توجه کند سرش به جایی برخورد نکند ( بخصوص هنگام سوار و پیاده شدن ماشین و عبور از پله ها برای آدمهای قدبلند ) .این حالت خودبخود بهبود مییابد و در صورت ادامه بیمار میتواند از هفته دوم کیسه آبگرم و نه داغ در ناحیه پشت سر بگذارد تا سریعتر رفع گردد .

4- درد ناحیه پشت سر یا محل بالا و جلو سر که کاشته شده است.

معمولا بدلیل استفاده از بی حس کنده های موضعی و انجام عمل کاشت دردی بعد از اتمام کار نخواهد بود ولی اگر مختصر دردی وجود داشت با تجویز داروهای مسکن معمولی مانند استامینوفن کدیین و یا بروفن یا ژلوفن یا هر مسکن دیگری براحتی بهبود مییابد و گأاشتن کیسه یخ روی پانسمان محل درد براحتر درد را از بین میبرد . برای کاهش درد ناحیه برش پشت سر بی حرکتی سر خوب است .

کاشت موی طبیعی

کاشت ابرو 

ابرو نقش بسیار مهمی در زیبایی صورت و اعتماد به نفس فرد داشته و از طرف ديگر وظيفه آن در ارتباط برقرار کردن با ديگران و بيان احساسات انکارناپذير است. ولی وظيفه اصلی ابرو اين است که در مقابل جريان رو به پايين عرق (و يا هرگونه مايعات ديگر) از پيشانی و نيز تابش نور آفتاب، از چشم ها محافظت به عمل آورد. از دست دادن ابروها باعث استرس شدید شخص شده و معمولاً فرد موردنظر در ظرف مدت کوتاهی برای درمان های دارویی و یا کاشت مو به پزشک مراجعه می کند.

فاز رشد فعال موهای ابرو کوتاه بوده و لذا اين موها زياد بلند نشده و رشد زيادی ندارند. کوتاه بودن اين فاز همچنين باعث می شود که در صورت هرگونه آسيب به موهای ابرو، مدت ها طول بکشد تا صدمات وارده جبران شده و موها مجدداً رشد کنند يعنی قابليت ترميم موهای ابرو بصورت طبيعی ضعيف تر و کندتر از موهای سر می باشد.ازدست رفتن موهای ابرو می تواند علل گوناگونی داشته باشدکه عبارتند از:

1) آسیب به ابرو از طریق ضربه مانند تصادف رانندگی، سوختگی، مواد شیمیایی، برق گرفتگی و غیره.

2) امراض موضعی پوست مثل بیماری لوپوس پوستی و آلوپسی آره آتا.

3) عدم رویش ابرو بصورت مادرزادی

4) مرتب کردن ابرو در خانم هااغلب خانم ها بصورت مرتب ابروهایشان را برداشته و باصطلاح آنها را اصلاح می کنند تا ظاهر آراسته و خوبی داشته باشد. بدليل کند بودن رشد موهای ابرو و ضعيف بودن قابليت ترميم آنها، اصلاح کردن مرتب ابروها در دراز مدت موجب آسیب رسیدن به ریشه موهای ظریف ابرو شده و باعث می گرددکه ابروها ابتدا نازک و کم پشت شده و بالاخره بطور دائم از دست بروند. در حقیقت شایع ترین علت مراجعه خانم ها برای کاشت ابرو همین مسئله است.

5) تریکوتیلومانیا: کندن ابروها بدلیل بیماری روانی مانند وسواس و یا عادت به کندن آنها.

6) درمان بیماری های دیگر مثل اشعه درمانی، شیمی درمانی و برداشت تومور ابرو با جراحی.

7) بیماری های عمومی بدن مثل مشکلات هورمونی

در ابتدا بايستی کلیه علل احتمالی از دست رفتن ابروها مورد بررسی قرارگرفته و در صورت امکان تحت درمان قرارگیرند زیرا در صورت عدم کنترل این دسته از علل ریزش ابرو حتی با کاشت ابرو هم احتمال ریزش مجدد موهای کاشته شده وجوددارد.

درصورت وجود تریکوتیلومانیا کاشت ابرو فایده ای نداشته و بایستی ابتدا فرد به روانپزشک معرفی شود و پس از درمان آن اقدام به کاشت ابرو نمود.

گاهی فرد دارای ابروی طبیعی بوده ولی از طرح آن خوشش نمی آید و مثلاً می خواهد آن را بالاتر بیاورد و یا قوس ابروی خود را بیشترکند. گاهی هم ابروی فرد بصورت طبیعی باریک و نازک است و می خواهد آن را ضخیم ترکند. بطورکلی بهترین کاندیدکاشت ابرو کسی است که یا اصلاً ابرو نداشته باشد و یا اینکه قسمتی از ابرویش را کاملاً از دست داده است و می خواهد در همان محل ابروی قبلی اش، کاشت ابرو انجام شود.

نمونه قبل و بعد کاشت ابرو:( عکسهای قبل و بعد کاشت ابرو )

کاشت مو

درمان کم پشتی ابرو : ( ریزش ابرو - تقویت ابرو )

ابتدا بایست علت اصلی تشخیص و درمان گردد . علتهایی مثل کم خونی و کم کاری تیرویید میبایست تحت نظر پزشک درمان گردد .

عواملی مانند برداشت غیراصولی زیر یا بالای ابرو باید اصلاح گردد .

داروهایی که در رشد ابرو مناسب است و بطور معمول در داروخانه ها وجود دارد

تونیک رشد ابرو با مارکهای مختلف در ایران تولید و در دسترس میباشد

قرص های تقویت مو به رشد و ترمیم ابرو کمک میکند .

محلولها و روغن های گیاهی ابروها را نرم و تقویت میکند .

 

در زیر نمونه ی دیگری از کاشت ابرو را مشاهده می فرمایید.

کاشت ابرو - دکتر فرهاد هوشیدری

کاشت مو روی اسکار ایجاد شده در ابرو، که بدنبال جراحی ناحیه ابرو ایجاد شده است. مراجعه کننده محترم که به قول خودشان به چندین کلینیک مراجعه کرده بودند و به ایشان گفته شده بود که کاشت ابرو امکانپذیر نیست. دوستان بهتر است بدانیم هر پوستی که جریان خون دارد حتی کلوئید قابل کاشت مو هست و حل مشکلات بیماران وظیفه ماست. توضیح عکس ها : ۱- قبل از کاشت ۲- بلافاصله پس از کاشت ۳- هفت ماه بعد

کاشت ابرو

 

 

برای تنظیم وقت جهت کاشت مو، ابرو، ریش و سبیل لطفاً با شماره 4-02188649133 تماس بگیرید و یا به شماره 09022151222 پیامک بزنید. ( از شنبه تا چهارشنبه ) 

 

 

کاشت ریش و سبیل :

ریش و سبیل یکی ازعلایم مردانگی در آقایان تلقی شده و وجود آن نقش بسیار مهمی در زیبایی صورت و اعتماد به نفس یک مرد دارد. ازدست رفتن ریش و سبیل باعث استرس شدید شخص شده و معمولاً فرد موردنظر در ظرف مدت کوتاهی برای درمان های دارویی و یا کاشت مو به پزشک مراجعه می کند.ریزش موهای ریش و سبیل می تواند علل گوناگونی داشته باشد که عبارتند از:

1) آسیب به موهای ریش و سبیل از طریق ضربه مانند تصادف رانندگی، سوختگی، مواد شیمیایی، برق گرفتگی و غیره.

2) بیماری های سیستمیک (مثل مشکلات هورمونی) و لوکال (مثل بیماری DLE و آلوپسی آره آتا)

3) عدم رویش ریش و سبیل بصورت مادرزادی.

4) تریکوتیلومانیا: کندن ریش و سبیل بدلیل بیماری روانی مانند وسواس یا عادت به کندن آنها.

5) درمان بیماری های دیگر مثل اشعه درمانی، شیمی درمانی و برداشت تومور درناحیه ریش و سبیل با جراحی.

در جلسه مشورت کلیه علل احتمالی از دست رفتن موهای ریش و سبیل مورد بررسی قرار گرفته ودرصورت امکان بایستی تحت درمان قرارگیرندزیرادرصورت عدم کنترول این دسته ازعلل ریزش موهای ریش وسبیل وحتی باکاشت مو هم احتمال ریزش مجددموهای کاشته شده وجوددارد.

درصورت وجود تریکوتیلومانیاکاشت ریش وسبیل فایده ای نداشته وبایستی فردابتدابه روانپزشک معرفی شود.همچنین بایستی متذکرشدکه کاشت ریش وسبیل دربیماری آلوپسی آره آتا(طاسی منطقه ای)که درآن دایره های کوچک وبزرگ درمنطقه ریش وسبیل کاملاً خالی ازمومی شوند،فایده ای نداشته وانجام آن دراین بیماری ممنوع می باشد.

مشکلاتی که درحال حاضردرتکنیک وروش انجام کاشت ریش وسبیل وجود دارد عبارتند از:

1)درهیچ کجای بدن مویی وجودنداردکه کاملاً شبیه موی ریش وسبیل باشدولذاموهای کاشته شده بهرحال باموهای فعلی ریش وسبیل تاحدی عدم تطابق دارند(البته این مشکل درمواردی که بیماراصلاً ریش وسبیل ندارد، وجود نخواهد داشت).موهای کاشته شده ازلحاظ مشخصات ظاهری(مثل رنگ،ضخامت وغیره)تاحدی باموهای قبلی ریش وسبیل فرق می کنندالبته درانتخاب محل دهنده مو(دونور)برای کاشت ریش وسبیل دقت کافی بعمل می آیدتااین مشکل تاحدامکان کمترشودولی بایدتوجه داشت که هیچگاه این موهاکاملاً شبیه موهای قبلی ریش وسبیل نخواهندشد.

2)باتوجه به لوازم فعلی مورداستفاده برای کاشت ریش وسبیل (که البته بسیار ظریف ومیکروسکوپیک هستند)نمی توان تراکم شبیه ریش وسبیل طبیعی ایجاد کرد وفاصله موهای کاشته شده بیشترازموهای نرمال ریش وسبیل خواهد بود. البته می توان درجلسات دوم وسوم کاشت ریش وسبیل این فاصله هاراکم کرد ولی بهرحال ازنظرتراکم هیچ وقت شبیه ریش وسبیل کاملاً نرمال نخواهدشد.

3)باتوجه به چرب بودن طبیعی پوست صورت درناحیه ریش وسبیل امکان بروز جوش های چرکی پس ازکاشت ریش وسبیل بیشترازکاشت موی سربوده ولذاگاهی لازم است بیماربرای مدتی پس ازکاشت ریش وسبیل ازآنتی بیوتیک استفاده نماید.البته این مطلب ارتباطی بارشدموهای کاشته شده ندارد.مراحل برداشت وکاشت موهادرموردکاشت ریش وسبیل شبیه کاشت موی سراست بااین تفاوت که درکاشت ریش وسبیل فقط ازواحدهای فولیکولی دارای یک یادوتارمواستفاده شده وسوراخ های پوست بااستفاده ازابزاربسیارظریف وکوچکی ایجادمی شوندتامحل کاشت کاملاً نامشخص باشد.

کاشت محل اسکار ریش :

اسکارهای ایجاد شده در سر یا صورت و جاهایی که مو داشته اند منجر به خالی دیده شدن ناحیه میگردد .پس از درمان خود اسکار و همسطح شدن اسکار با پوست اطراف که با روشهای مختلف انجام میشود بهترین کار در مرحله نهایی کاشت ناحیه اسکار با مو و پر کردن و هماهنگ کردن آن با اطراف میباشد . در زیر نمونه ای از این نوع اسکار ریش و سبیل آورده میشود و میبینید که در پایان روند درمان تقیبا هیچگونه آثاری از اسکار دیده نمیشود . البته هرچه زمان بگذرد و چندین دوره که موها رشد کنند و ریزش داشته باشند شکل نهایی روز بروز بهتر میشود .

کاشت ریش و سبیل

نمونه دیگر کاشت موی طبیعی :   

    کاشت مو

نمونه های جدید تر که در کیس با سن حدود 70 سال انجام شده و نتیجه بسیار خوبی دارد  :

کاشت مو

دوستان و هموطنان توجه بفرمایند که بدلیل اتفاقات رخ داده در مطب ها  و  ساختمانهای غیر رسمی که با درب بسته و بدون امکانات و بدون رعایت اصول استریلیتی اقدام به کاشت مو مینمایند  وزارت بهداشت انجام کاشت مو در مطب ها را ممنوع اعلام کرده است .

 

 

برای تنظیم وقت جهت کاشت مو، ابرو، ریش و سبیل لطفاً با شماره 4-02188649133 تماس بگیرید و یا به شماره 09022151222 پیامک بزنید. ( از شنبه تا چهارشنبه ) 

 

 

 در مراجعه برای کاشت مو به هر مرکزی حتما با پزشک ملاقات و از معتبر و مجاز بودن محل برای کاشت مو اطمینان حاصل فرمایید .

کاشت مو در واقع جابجایی ریشه های مو از جاهایی که مو زیاد دارند به جاهایی که مو کم دارد میباشد و همواره از خود شخص قابل پیوند به خودش میباشد و احتمال پس زدن پیوند مو وجود ندارد .لذا با اطمینان میتوان این عمل را انجام داد .لذا برای پیوند مو در جلو سر از موهای پشت سر استفاده میشود که بنا به تجرنه و علم ثابت شده تا آحر عمر باقی میماند و ریزش ندارد..

کاشت موی سر در آقای 58 ساله که پس از رشد در عکس پایین کامل دیده میشود .این عکس در تاریخ 96/2/6 ذخیره و بارگذاری شد .

        htp6

تصویر زیر مراحل کاشت موی طبیعی (قبل، شروع کاشت و نتیجه) را برای مراجع محترم نشان می دهد.

کاشت موی طبیعی

در تصویر بعدی نمونه ای از قبل و بعد کاشت موی سر در افراد پیشانی بلند را مشاهده می فرمایید.

کاشت مو در افراد پیشانی بلند

در نمونه ی زیر تصویر درمان اسکار ناحیه ابرو که بدنبال ریمو آرایشگاهی (با مواد) ایجاد شده بود و سپس کاشت ابروی موفق را مشاهده می نمایید.

کاشت ابرو